اصول و مباني آمايش سرزمين - ابراهيم زاده

کد شناسه :13661
اصول و مباني آمايش سرزمين - ابراهيم زاده
موجود نیست

اصول و مباني آمايش سرزمين تأليف : عيسي ابراهيم زاده ، ميرنجف موسوي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف ، مفاهيم ، ويژگي ها و ابعاد آمايش سرزمين 2 : مباني ، اصول و ضوابط آمايش سرزمين 3 : سابقه و زمينه هاي آمايش سرزمين ( برنامه ريزي فضايي ) در جهان 4 : تجارب جهاني اجراي طرح هاي آمايش سرزمين 5 : انديشه هاي برنامه ريزي و تحولات آمايش سرزمين در ايران 6 : رويكردها ، نظريه ها و مدل ها در برنامه ريزي آمايش سرزمين 7 : آينده پژوهي و سناريونگاري در برنامه ريزي آمايش سرزمين - اصول و مباني آمايش سرزمين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر