شهرهای بیوفیلیک و طبیعی - زیاری

کد شناسه :15150
شهرهای بیوفیلیک و طبیعی - زیاری

شهرهای بیوفیلیک و طبیعی : اصل تکمیل و یکپارچگی در طراحی و برنامه ریزی شهری تألیف : تیموتی باتلی ترجمه : کرامت اله زیاری ، سعید رفیعی پارسا ، رضا زیاری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اهمیت طبیعت و جنگل ها در زندگی های شهری 2 : طبیعت در شهرها 3 : شهرهای بیوفیلیک و طبیعی آنها چه هستند ؟ 4 : طراحی و برنامه ریزی رشد طبیعی و بیوفیلیک شهری 5 : ابزارهای جدید و موسسات برای پرورش و توسعه شهرهای طبیعی و بیوفیلیک 6 : جمع بندی نظریات و عقاید : رشد و توسعه شهر بیوفیلیک - شهرهای بیوفیلیک و طبیعی : اصل تکمیل و یکپارچگی در طراحی و برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر