با شهر و منطقه در ايران

کد شناسه :3126
با شهر و منطقه در ايران

با شهر و منطقه در ايران تأليف : اسماعيل شيعه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : محيط ايران و برنامه ريزي شهري و منطقه اي 2 : برنامه ريزي مراكز زيستي ايران بر مبناي بوم ساخت هاي طبيعي و انساني 3 : درآمدي بر ضوابط برنامه ريزي مسكن در شهرها و مناطق ايران 4 : تأملي در برنامه ريزيهاي شهري و منطقه اي در ايران 5 : مروري بر سوابق تاريخي شهرسازي و عمران منطقه اي در ايران 6 : بحث هايي در مسايل شهرسازي - با شهر و منطقه در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر