مدرنيته ايراني و ره آورد آن در شهرسازي - نظر پور

کد شناسه :3150
مدرنيته ايراني و ره آورد آن در شهرسازي - نظر پور

مدرنيته ايراني و ره آورد آن در شهرسازي تأليف : محمد نظرپور - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مدرنيته چيست ؟ 2 : مدرنيته متعلق به كجاست ؟ 3 : پايان مدرنيته فرا رسيده است 4 : نسبت ما با مدرنيته چيست ؟ 5 : تكليف ما با مدرنيته چيست ؟ 6 : مفهوم مدرنيته ايراني چيست ؟ 7 : شهر و مدرنيته 8 : تكليف شهر و شهرسازي ما با مدرنيته چيست ؟ 9 : مفهوم مدرنيته ايراني در شهر و شهرسازي چيست ؟ 10 : تبيين ويژگي هاي جامعه شناسانه و شهرسازانه مدرنيته ايراني - مدرنيته ايراني و ره آورد آن در شهرسازي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر