جغرافياي شهري حامد قادرمرزي

کد شناسه :12842
جغرافياي شهري حامد قادرمرزي

جغرافياي شهري تأليف : تيم هال ، هدر بارت ترجمه : حامد قادري مرزي ، علي قاسمي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : جهان شهر 2 : رويكردهاي متغير در جغرافياي شهر 3 : شكل و ساختار شهر 4 : اقتصاد شهري 5 : سياست هاي شهري 6 : برنامه ريزي ، بازسازي و سياست شهري 7 : شهرها و فرهنگ 8 : معماري و شهر 9 : سيماي شهر 10 : تجربه شهر 11 : ساخت مسكن و جدايي گزيني مسكوني در شهر 12 : حمل و نقل شهري 13 : پايداري و شهر - جغرافياي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر