راهنماي طراحي خيابان شهري به كوشش انجمن ملي مديران حمل و نقل شهري - قربانيان

کد شناسه :15470
راهنماي طراحي خيابان شهري به كوشش انجمن ملي مديران حمل و نقل شهري - قربانيان
موجود نیست

راهنماي طراحي خيابان شهري به كوشش انجمن ملي مديران حمل و نقل شهري ترجمه : مهشيد قربانيان ، امير شكيبامنش - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : خيابان ها 3 : اجزا و عناصر طراحي خيابان 4 : راهبردهاي طراحي موقت 5 : تقاطع ها 6 : عناصر طراحي تقاطع 7 : كنترل كننده هاي طراحي - راهنماي طراحي خيابان شهري به كوشش انجمن ملي مديران حمل و نقل شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر