مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري

کد شناسه :3127
مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري

مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري تأليف : اسماعيل شيعه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفهوم شهر و شهرسازي 2 : تحولات شهرنشيني 3 : تحولات شهرسازي 4 : برنامه ريزي و انواع آن 5 : روش مطالعه وضع موجود شهر 6 : ارائه برنامه ها و راه حلها 7 : برنامه ريزي و جايگزيني نيازمندي هاي شهري 8 : ضوابط گسترش زمين و تاسيسات زيربنايي 9 : تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي و طبيعي در طرحها و برنامه ها 10 : نواحي مسكوني - مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر