شهرهايي براي مردم

کد شناسه :12085
شهرهايي براي مردم

شهرهايي براي مردم ، يان گل ، مريم چرخچيان، انتشارات گوهردانش ، شهرسازي ، جنبه هاي اجتماعي ، زندگي شهري ، شهرها و شهرستان ها ، فضاهاي باز معماري ، عوامل انساني كيفيت زندگي بهداشت همگاني ، كتاب پرهام ، ابعاد انساني ، حواس و مقياس ، شهرهاي سرزنده ، امن ، پايدار و سالم ، شهر در ارتفاع ديد انسان ، زندگي ، فضا و سپس ساختمان ها ، شهرهاي در حال توسعه ، جعبه ابزار ، شهرهايي براي مردم ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر