درآمدي بر آسيب شناسي مديريت روستا در ايران - مولائي هشجين

کد شناسه :15226
درآمدي بر آسيب شناسي مديريت روستا در ايران - مولائي هشجين

در آمدي بر آسيب شناسي مديريت روستايي در ايران تأليف : نصرالله مولائي هشجين ، احمد حاج عليزاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و تعاريف 2 : ابعاد مديريت روستايي با رويكرد توسعه پايدار و تجارب مديريت روستايي در جهان 3 : مديريت روستايي در ايران 4 : آسيب شناسي مديريت روستايي 5 : مدل مديريت روستايي پيشنهادي - درآمدي بر آسيب شناسي مديريت روستايي در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر