پیاده سازی شهر هوشمند - ایجاد ارزش اقتصادی و عمومی در سیستم های نوآورانه شهری

کد شناسه :15421
پیاده سازی شهر هوشمند - ایجاد ارزش اقتصادی و عمومی در سیستم های نوآورانه شهری

پیاده سازی شهری هوشمند : ایجاد ارزش اقتصادی و عمومی در سیستم های نوآورانه شهری تألیف : رناتاپائولا دامری ترجمه : حسین حاتمی نژاد ، مصطفی هرائینی ، سحر مصباحی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعریف ، اهداف و اجرای شهر هوشمند 2 : ایده مفهومی شهر هوشمند : دانشگاه ، صنعت و چشم انداز دولتی 3 : استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر هوشمند 4 : داشبورد هوشمند شهری ، سنجش اجرای شهر هوشمند 5 : شدت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتکارات تحرک هوشمند 6 : اجرای شهر هوشمند و شهر دیجیتال : دو مورد از بهترین تجارب در اروپا - پیاده سازی شهر هوشمند : ایجاد ارزش اقتصادی و عمومی در سیستم های نوآورانه شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر