پژوهشي پيرامون طرح هاي تفصيلي شهري

کد شناسه :9845
پژوهشي پيرامون طرح هاي تفصيلي شهري

پژوهشي پيرامون تحقق طرح هاي تفصيلي شهري با تأكيد بر كاربري هاي آموزشي و بهداشتي - درماني تأليف : محمدرحيم رهنما - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفهوم برنامه ريزي و تحولات آن 2 : تئوري ها و تجربيات برنامه ريزي كاربري اراضي در جهان 3 : سابقه كاربري اراضي شهري و ارزيابي آن در ايران 4 : سابقه كاربري اراضي شهري و ارزيابي آن در كلانشهر مشهد 5 : جمع بندي و پيشنهادات در راستاي برنامه ريزي بهينه كاربري اراضي - پژوهشي پيرامون تحقق طرح هاي تفصيلي شهري با تأكيد بر كاربري هاي آموزشي و بهداشتي - درماني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر